ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสาวลักษณ์ พิมพ์จันทร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาใบเตยชนิดผง = Development of powdered pandan custard product
หัวเรื่อง ใบเตย -- การอบแห้ง;การอบแห้งแบบพ่นกระจาย;ใบเตย -- การแปรรูป;การแปรรูปผลิตผลเกษตร;สารสกัดจากพืช
จำนวนหน้า ฐ, 118 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : สาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา สาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2556