ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของไฮโพคลอไรด์ กรดเพอร์ออกซีแอซีติก และกรดเพอร์ออกซีซิตริกในการลดจำนวนจุลินทรีย์ที่ผิวของผลลิ้นจี่และเนื้อลิ้นจี่สด = Efficacy of hypochlorite, peroxyacetic acid and peroxyacetric acid in reducing microorganisms on the surface of fresh whole litchi fruit and flesh พุดกรอง พันธ์อุโมงค์
หัวเรื่อง ลิ้นจี่;จุลินทรีย์ -- การควบคุม
จำนวนหน้า ถ, 155 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552