ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัตสลา ใจดำรงค์
ชื่อเรื่อง การผลิตน้ำส้มผงด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบอินฟราเรดหลังผ่านกรรมวิธีโฟมแมต = Production of orange juice powder using infrared vacuum dryer after foam mat processing
หัวเรื่อง น้ำส้ม -- การแปรรูป;น้ำผลไม้ -- การผลิต;เครื่องอบแห้ง
จำนวนหน้า ฒ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 109-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552