ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชรีย์ พัฒนากูล
ชื่อเรื่อง การใช้น้ำมันพืช อังคัก โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและแป้งมันสำปะหลัง เพื่อพัฒนาคุณภาพในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
หัวเรื่อง ไส้กรอก;น้ำมันพืช;ถั่วเหลือง;แป้งมันสำปะหลัง
จำนวนหน้า ฐ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [117]-124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545