ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Montira Intanon
ชื่อเรื่อง Biodegradation of phenol by free and immobilized cells of Candida tropicalls CMU 10 = การย่อยฟีนอลโดยเชื้อ Candida tropicalls CMU 10 ในรูปเซลล์อิสระ และเซลล์ตรึง
หัวเรื่อง Biotechnology;Phenol
จำนวนหน้า vii, 100 p : ill, tables
พิมพลักษณ Chaing Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p 67-92
ภาษา English
ปีการศึกษา Chaing Mai 2009