ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐกรณ์ ใบแสง
ชื่อเรื่อง การเตรียมและศึกษาสมบัติเคมีกายภาพของไคโตซาน-อัลจิเนตไมโครนาโนพาทิเคิลที่มีสารสกัดบัวบก = Preparation and physico-chemical characterization of Chitosan-Alginate MicroNanoparticles contanning centella asiatica extract
หัวเรื่อง Centella asiatica;Chitosan;Nanoparticles
จำนวนหน้า ธ, 144 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550;บรรณานุกรม: แผ่น 80-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550