ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กัญญาวดี ขาวสำลี
ชื่อเรื่อง การตั้งตำรับและประเมินยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในปากที่ประกอบด้วยไคโตซานไฮโดรเจลบีดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร = Formulation and evaluation of orodispersible tablet containing chitosan hydrogel bead of Andrographis paniculata extract
หัวเรื่อง Chitosan;Andrographis paniculata;Tablets
จำนวนหน้า ฒ, 134 แผ่น : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550;บรรณานุกรม : แผ่น 93-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550