ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มยุรี ปละอุด
ชื่อเรื่อง ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 = Effect of essential oils on seedborne fungi and quality of rice seed cv. Khao Dawk Mali 105
หัวเรื่อง ข้าว -- เมล็ดพันธุ์ -- คุณภาพ;การงอกของเมล็ด;ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ;น้ำมันหอมระเหย
จำนวนหน้า 163 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549