ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยะวรรณ ขวัญมงคล
ชื่อเรื่อง ผลของไคโตซานต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. ในลำไยพันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยว = Effect of chitosan on the growth inhibition of Lasiodiplodia sp. in postharvest longan fruit cv.Daw
หัวเรื่อง เชื้อรา;ลำไย -- พันธุ์ดอ;ไคโตแซน;สารต้านเชื้อรา
จำนวนหน้า ฏ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551