ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธนัย ภักดี
ชื่อเรื่อง การใช้กรดอะซิติก กรดเปอร์อะซิติกและเกลืออะซิเตทร่วมกับสารเคลือบผิวในการควบคุมราเขียวบนส้มสายน้ำผึ้ง = Use of acetic acid, peracetic acid and acetate salts with coating agents for controling green mold on tangerine cv. Sainampueng ;Use of acetic acid, peracetic acid and acetate salts with coating agents for controling green mold on tangerine cv. Sainampueng
หัวเรื่อง ส้ม -- การเคลือบผิว;ส้ม -- โรคและศัตรูพืช;ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง;กรดอะซิติก
จำนวนหน้า 83 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 63-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549