ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยจิตรา ศรีวรกุล
ชื่อเรื่อง ผลของสารถนอมอาหารและสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ ต่อคุณภาพของผลลำไยพันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยว
หัวเรื่อง ลำไย -- การเก็บและรักษา;สารเคลือบผิว;ผลไม้ -- การเคลือบผิว;สารถนอมอาหาร
จำนวนหน้า บ, 229 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 227-229
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545