ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มานพ หาญเทวี
ชื่อเรื่อง ผลของโอโซนต่อการเก็บรักษาผลลำไยสดพันธุ์ดอ = Effects of Ozone on shelf life of fresh longan fruit cv. Daw
หัวเรื่อง ลำไย -- การเก็บและรักษา;ลำไย -- พันธุ์ดอ;ลำไย -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
จำนวนหน้า ต, 142 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 125-131
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551