ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรพรรณ จำปา
ชื่อเรื่อง ผลของโอโซนต่อการควบคุมเอทิลีนเพื่อยีดอายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง = Effects of ozone on ethylene controlling to extend storage life of mango fruit cv. nam dok mai si thong
หัวเรื่อง มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง -- การเก็บและรักษา;โอโซน
จำนวนหน้า ฒ, 133 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 107-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554