ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สาวิตรี ทิวงศ์
ชื่อเรื่อง ผลของความดันบรรยากาศสูงและแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ต่อายุการเก็บรักษาผลสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 72 = Effect of high atmospheric pressure and carbondioxide on shelf-life of strawbeery fruit cv. no. 72
หัวเรื่อง สตรอเบอรี่ -- การเก็บและรักษา;สตรอเบอรี่ -- การเก็บเกี่ยว;สตรอเบอรี่ -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
จำนวนหน้า 89 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [82]-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549