ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศศธร ศรีวิเชียร
ชื่อเรื่อง กิจกรรมของเอนไซม์พอลีฟีนอลออกซิเดสและผลของเมทิลจัสโมเนตต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง = Polyphenoloxidase activity and effect in methyl jasmonate on chilling injury in mango fruit cv. nam dok mai see thong
หัวเรื่อง เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส;โพลีฟีนอล;มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้;มะม่วง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว;มะม่วง -- การเก็บและรักษา
จำนวนหน้า 235 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [149]-156
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549