ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Songpon Ngamta
ชื่อเรื่อง Development of Carboxylic Acid-modified Titanium Dioxide particles for use as photocatalysts = การพัฒนาอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ที่ดัดแปรด้วยกรดคาร์บอกซิลิกสำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
หัวเรื่อง Titanium dioxide;Catalysts
จำนวนหน้า xvi, 94 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013