ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บรรจง ปิยศทิพย์
ชื่อเรื่อง การรู้จำอักขระไทยด้วยแสงโดยวิธีวัดระยะทางแบบเฮาส์ดอฟฟ์และโครงข่ายประสาทเทียม = Thai optical character recognition using hausdorff distance and artificial neural network
หัวเรื่อง การรู้จำอักขระ (คอมพิวเตอร์);อุปกรณ์รู้จำอักขระด้วยวิธีการทางแสง;นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ฌ, 60 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548