ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วาริชา เยาว์ธานี
ชื่อเรื่อง การฝังเครือข่ายแบบตาข่ายลงในเครือข่ายซ้อนเหลื่อมแบบสมบูรณ์ด้วยการซ่อมเวลาแฝง = Embedding of a mesh in a completely overlapping network with latency hiding
หัวเรื่อง การประมวลผลแบบขนาน;สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ญ, 42 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 40
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551