ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปวีณ เขื่อนแก้ว
ชื่อเรื่อง การบีบอัดสัญญาณเสียงดิจิทัลแบบคงข้อมูลหลักด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม = Lossy digital audio compression based on genetic algorithm
หัวเรื่อง การบีบอัดข้อมูล;การบีบอัดเสียง;การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ก-ญ, 38 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 32
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548