ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภานุรุจ เรืองวิเศษ
ชื่อเรื่อง การทำนายยีนของยูแคริโอตด้วยวิธีฟิคเกตและกลิมเมอร์ = Gene prediction in eukaryote by fickett and glimmer method
หัวเรื่อง ฟิคเกต (โปรแกรมคอมพิวเตอร์);กลิมเมอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์);ยีน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
จำนวนหน้า ก-ซ, 79 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 28-29
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551