ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภัทร์พร เพชรน้อย
ชื่อเรื่อง การศึกษาสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของเซรามิกออกไซด์เพอรอฟสไกต์ที่เจือไนโอเบียม = Thermoelectric properties study of Nb-Doped perovskite oxide ceramics
หัวเรื่อง เทอร์มออิเล็กทริก;พลศาสตร์ไฟฟ้า
จำนวนหน้า ส, 309 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 231-233
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555