ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาราตรี ใจตา
ชื่อเรื่อง ผลของการเติมบิสมัทโซเดียมไทเทเนตและบิสมัทโซเดียมไทเทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้างและสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต = Effects of Bismuth Sodium Titanate and doped Bismuth Sodium Titanate additions on structure and properties of Lead Zirconate Titanate Ceramics
หัวเรื่อง บิสมัทโซเดียมไทเทเนต;เซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต;สารตัวเติม
จำนวนหน้า ผ, 211 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 190-195
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552