ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
ชื่อเรื่อง สมบัติเชิงกลและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสม 0-3 พีวีดีเอฟเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก = Mechanical and electrical properties of PVDFFerroelectric ceramic 0-3 composites
หัวเรื่อง วัสดุ -- การทดสอบ;พีวีดีเอฟ;เซรามิกเฟร์โริเล็กทริก
จำนวนหน้า ฟ, 185 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 166-170
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552