ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พูนภัทรา สายวานิชย์
ชื่อเรื่อง การประดิษฐ์เซรามิกชีวภาพของโครงเลี้ยงเซลล์ไฮดรอกซีอะพาไทต์แบบพรุนผสมกับเส้นใยแป้งมันสำปะหลังที่ได้จากการเตรียมด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง = Bioceramic fabrication of porous hydroxyapatite scaffolds mixing with natural tapioca starch fiber prepared by electrospinning technique
หัวเรื่อง วัสดุเซรามิก;ไฮดรอกซีอะพาไทต์
จำนวนหน้า ท, 136 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555