ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อารักษ์ กลิ่นบำรุง
ชื่อเรื่อง สมบัติและโครงสร้างจุลภาคของผิวเคลือบวัสดุผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน ร้อยละโดย 12 โดยน้ำหนัก เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์ที่เตรียมโดยการพ่นเคลือบด้วยความร้อน = Properties and microstrcture of thermally sprayed aluminum-12 weight percent sillicon composite coating reinforced by silicon carbide nanofiber
หัวเรื่อง โลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิกอน;การชุบเคลือบผิวด้วยความร้อน;เส้นใยนาโน;ซิลิกอนคาร์ไบด์
จำนวนหน้า ก-ถ, 146 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 112-114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548