ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คัชรินทร์ เวชชากุล
ชื่อเรื่อง ผลของรูทีเนียมต่อกิจกรรมการเร่งปฎิกิริยาด้วยแสงของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีซอล-เจลที่ดัดแปรแล้ว = Effect of ruthenium on photocatalytic activity of titanium dioxide nanoparticles synthesized by the modified Sol-Gel method
หัวเรื่อง ไทเทเนียมไดออกไซด์;รูทีเนียม
จำนวนหน้า ธ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [98]-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551