ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรางคนา วรรณภพ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์และการสังเคราะห์โลหะแทรนซิชันทังสเตต บางชนิดที่อุณหภูมิ 200-400 องศาเซลเซียส = Synthesis and analysis of some transtion metal tungstates at temperature of 200-400 ํC
หัวเรื่อง ทังสเตต -- โลหะวิทยา;ทังสเตต -- การวิเคราะห์
จำนวนหน้า ด, 104 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [81]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551