ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงหทัย แก้วใส
ชื่อเรื่อง การเตรียมผิวพื้นเคลือบด้วยความร้อนเหล็กกล้าไร้สนิมที่เสริมแรงด้วยโครงสร้างนาโนต่างชนิด = Fabrication of thermal sprayed stainless steel coatings reinforced by different nanostructures
หัวเรื่อง เหล็กกล้าไร้สนิม;โครงสร้างจุลภาค
จำนวนหน้า บ, 160 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [126]-131
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552