ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทธาสินี กตัญญู
ชื่อเรื่อง การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุทังสเตตและซัลไฟด์หมู่ II บี ที่ใช้สำหรับการเรืองแสง = Preparation and characterization of group IIB tungstate and sulfide materials used for luminescence
หัวเรื่อง ทังสเตต;ซัลไฟต์;วัสดุ
จำนวนหน้า ถ, 142 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [126]-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550