ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรวรรณ คำมั่น
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเตรียมและโครงสร้างจุลภาค ในวัสดุผสมเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตพอลิเอทิลีน
หัวเรื่อง เพียโซอิเล็กทริก;เลดเซอร์โคเนตติตาเนต;โพลิเอทิลีน
จำนวนหน้า 114 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [105]-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545