ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Apinun KanpiengJai
ชื่อเรื่อง Optimal conditions for production and characterization of phytase from bacteria isolated from hot spring = สภาวะที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ไฟเตสจากแบคทีเรียที่แยกจากน้ำพุร้อน
หัวเรื่อง Biotechnology;Enzymes
จำนวนหน้า xvii, 110 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biotechnology
โน้ต Thesis (Master of Science (Biotechnology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 81-98
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008