ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมรชัย ประกอบยา
ชื่อเรื่อง การแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี = Spatial diffusion of dairying innovation in Wang Nam Yen cooperative area, Sa Kaeo and Prachin Buri provinces
หัวเรื่อง โคนม -- สระแก้ว;โคนม -- ปราจีนบุรี
จำนวนหน้า 232 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 215-219
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549