ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดุษณีย์ เหลี่ยมพันธุ์
ชื่อเรื่อง การศึกษานอกระบบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนิเวศวิทยาในเขตภาคเหนือ
หัวเรื่อง การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ);การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- แง่เศรษฐกิจ;การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- แง่สังคม;การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- แง่การเมือง;นิเวศวิทยา
จำนวนหน้า ญ, 184 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [182]-184
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2537