ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนทิรา ยิ้มสมาน
ชื่อเรื่อง เครือข่ายสินค้าส้มปลอดสาร : กรณีศึกษาบ้านสันดินแดง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = A Commodity Network of chemical-free tangerine : a case study of San Din Daeng Village, Mae Sun Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เครือข่ายธุรกิจ;ส้ม -- ฝาง (เชียงใหม่);สินค้าเกษตร -- ฝาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 206 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 198-205
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552