ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชฎล นาคใหม่
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ห่วงโซ่สินค้าของข้าวในนิคมการเกษตรข้าว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี = Commodity chain analysis of rice in teh agricultural estate of rice, Song Phi Nong District, Suphan Buri Province
หัวเรื่อง ข้าว -- การผลิต;เกษตรกร -- สองพี่น้อง (สุพรรณบุรี)
จำนวนหน้า ด, 203 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 179-183
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557