ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์
ชื่อเรื่อง ลำดับชั้นของชุมชนโบราณสมัยล้านนาในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-22 = A history of ancient Lanna communities in Chiang Mai-Lamphun area during the 19th - 22nd buddhist era เชิดศึกดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์
หัวเรื่อง ภูมิศาสตร์สมัยโบราณ -- ไทย (ภาคเหนือ);ชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ);เชียงใหม่ -- ภูมิศาสตร์;ลำพูน -- ภูมิศาสตร์
จำนวนหน้า ฑ, 211 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 159-166
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552