ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุกฤษฎ์ อุปราสิทธิ์
ชื่อเรื่อง รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ชนบทภาคเหนือ : กรณีศึกษาบ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง การใช้ที่ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ);การใช้ที่ดิน -- ลี้ (ลำพูน);ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ลี้ (ลำพูน);บ้านก้อทุ่ง (ลำพูน)
จำนวนหน้า ฎ, 130 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536