ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อาสิต ลาภพระแก้ว
ชื่อเรื่อง จำนวนและตำแหน่งของจุดควบคุมภาคพื้นดินเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตภาพข้อมูลดาวเทียม SPOT 5 = Ground control poing numbers and placement for geometric correction of SPOT 5
หัวเรื่อง ภูมิศาสตร์ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์;ที่ดิน -- การสำรวจ
จำนวนหน้า ณ, 133 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 121-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552