ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวิมล มหาวงศ์
ชื่อเรื่อง พัฒนาการทางพื้นที่ของการเพาะปลูกไม้ผลเชิงพาณิชย์ในตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Spatial development of commercial fruit gardening in Mae Sun Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ไม้ผล -- ฝาง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สูน
จำนวนหน้า ก-ท, 244 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [224]-231
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549