ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุดาจันทร์ แสนประเสริฐ
ชื่อเรื่อง พัฒนาการของอุตสาหกรรม ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน = Industrial development, impacts and land use change in the surrounding area of the Northern Region Industrial Estate and Saha Pathana Industrial Park, Lamphun Province
หัวเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน;การใช้ที่ดิน -- ลำพูน;การประเมินภูมิทัศน์ -- ลำพูน;อุตสาหกรรม -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จำนวนหน้า ฑ, 251 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [215]-224
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552