ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรวิทย์ อัคนิพัชร
ชื่อเรื่อง พัฒนาการทางพื้นที่ ความเชื่อมโยง และการตัดสินใจด้านทำเลที่ตั้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดชุมพร = Spatial developmet, linkages and location decision of palm oil extraction factories in Chumphon province
หัวเรื่อง โรงงาน -- สถานที่ตั้ง -- ชุมพร;โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
จำนวนหน้า ก-ถ, 236 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [211]-217
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549