ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อาทิตย์ คงสมศักดิ์ศิริ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามเส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร = Travel pattern and land use change along the route of the Bangkok mass transportation electrical train system
หัวเรื่อง การใช้ที่ดิน -- กรุงเทพฯ;การเดินทาง;การสำรวจเส้นทาง -- กรุงเทพฯ;เส้นทางรถไฟฟ้า;รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส)
จำนวนหน้า ก-ด, 225 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [207]-209
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549