ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มะณี นิลประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และพื้นที่อันเป็นผลมาจากการกลายเป็นอุตสาหกรรมของชุมชนชนบท : ศึกษากรณีชุมชนสาคลี และชุมชนอู่สำเภา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวเรื่อง อุตสาหกรรม -- สถานที่ตั้ง;อุตสาหกรรม -- เสนา (พระนครศรีอยุธยา);ชุมชนสาคลี (พระนครศรีอยุธยา);ชุมชนอู่สำเภา (พระนครศรีอยุธยา)
จำนวนหน้า ฏ, 193 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [187]-192
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2542