ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร
ชื่อเรื่อง การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวนาในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาผู้ผลิตสุราพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ = Persistence and change of agrarian societh in the context of globalization : a case study of traditional whisky producers in Chiang Mai province
หัวเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- เชียงใหม่;ชาวนา -- เชียงใหม่;โลกาภิวัตน์;สุรา -- การผลิต -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ณ, 205 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.|บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [181]-187
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549