ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรีรัตน์ เทมวรรธน์
ชื่อเรื่อง อัตลักษณ์และการนำเสนอภาพตัวแทนของการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบสองชุมชนต่างชาติพันธุ์ = Identity and representation of community forest management: a comparative study of two ethnic communities
หัวเรื่อง ป่าชุมชน;อัตลักษณ์;บ้านห้วยหม้อ (เชียงใหม่);บ้านดอย (เชียงใหม่);บ้านฝั่งหมิ่น (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ฑ, 179 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [161]-167
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548