ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระพันธุ์ วีระญาโณ
ชื่อเรื่อง การใช้ที่ดินและความเหมาะสมของที่ดินในเขตพื้นที่ โครงการปฏิรูปที่ดิน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การใช้ที่ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่);โครงการปฏิรูปป่าจอมทอง;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์;การปฏิรูปที่ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ณ, 157 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [149]-154
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2537