ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธิตินทร์ จารักษ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนในหมู่บ้านปะละทะ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก = Tourism development and changes of community's way of life in Palatha Village, Mae Lamung Sub-district, Umphang District, Tak Province
หัวเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ;การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ;อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- อุ้มผาง (ตาก). ตำบลแม่ละมุ้ง;อุ้มผาง (ตาก). ตำบลแม่ละมุ้ง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ฑ, 183 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [148]-153
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552