ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
ชื่อเรื่อง สมบัติทางไฟฟ้าของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียม ที่เตรียมด้วยวิธีอาร์เอฟสปัตเตอริง = Electrical properties of aluminium-doped zinc oxide nanostructures prepared by RF sputtering
หัวเรื่อง นาโนเทคโนโลยี;อะลูมินัม
จำนวนหน้า ฏ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549