ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิบูลย์ หม่องเชย
ชื่อเรื่อง การเตรียมเส้นลวดนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทองโดยวิธีการออกซิเดชันเพื่อใช้เป็นเอทานอลเซนเซอร์ = Preparation of gold-doped zinc oxide nanowires by oxidation technique for ethanol sensor
หัวเรื่อง เส้นลวด;เอทานอล
จำนวนหน้า ต, 121 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550