ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัลย์ชัย พรมโนภาศ
ชื่อเรื่อง การจำลองแบบสภาพอากาศประเภทจำกัดพื้นที่สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หัวเรื่อง อากาศ -- แบบจำลอง;ไทย (ภาคเหนือ) -- ภูมิอากาศ;ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภูมิอากาศ
จำนวนหน้า ฒ, 144 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 127-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545